Werkwijze/aanbod

We maken contact met elkaar over de laatste levensfase, over het leven, over sterven en over de dood. Dit doen we vanuit verbinding, in liefde, met gebruik van inzichten uit de praktijk en uit onderzoek. Het is onze overtuiging dat in deze fase ieders STEM gesproken, gehoord, ervaren en gevoeld moet kunnen worden. Het is onze missie dat in de driehoek zorgvragers, naasten en formele/informele zorgverleners iedereen bewust is van dit belang en over vaardigheden beschikt om dit op adequate en liefdevolle manier te doen. Op de pagina Online training is het laatste aanbod te vinden over de online trainingen die we momenteel ontwikkelen en aanbieden. 

Ons aanbod aan trainingen en diensten sluit aan bij de vier categorieën van competentie gericht leren volgens het model van Miller (1990), gericht op bewustwording, inzicht, kennis, vaardigheden en houding).

Module 1 Bewustwordingsbijeenkomst van 2,5/3 uur
Je herkent verschillende archetypes, herkent jouw eigen voorkeuren in het contact en bent je bewust van de invloed op de interactie met de ander. We maken gebruik van het STEM kaartspel om in contact te komen met de eigen innerlijke wereld rondom de laatste levensfase en maken gebruik van beeld en muziek om kennis te maken met verschillende archetypes. Bewustwording-Weten

Module 2 Bewustwordingsbijeenkomst van 2 maal 3 uur (totaal 6 uur)
Je bent je bewust van jouw eigen voorkeuren in het contact en hebt zicht op wat jij zelf belangrijk en onbelangrijk denkt te vinden t.a.v. de laatste levensfase en de invloed die dit heeft op het contact met de ander. Daarbij leer je actief afSTEMmen. Je bent in staat ‘jouw boodschap’ dusdanig taal en inhoud te geven, dat de kans dat je de ander bereikt zo groot mogelijk is. Hiermee geef je de ander en diens betrokkenen de maximale mogelijkheid om over de laatste levensfase in contact te zijn met zichzelf en met elkaar. We maken gebruik van het STEM kaartspel om in contact te raken met de eigen innerlijke wereld rondom de laatste levensfase en maken gebruik van beeld en muziek om kennis te maken met de verschillende archetypes. We oefenen in het contact, onder andere door middel van reflectief luisteren. Weten hoe: toepassen in de praktijk

Module 3 Dagdeel training met acteur
Je bent in staat om in complexe situaties (bijvoorbeeld in crisis, familie onenigheid, intercollegiale problemen) interventies te doen die ondersteunend zijn in het contact met de ander. In dit dagdeel wordt samengewerkt met een acteur. Praktische handvatten en vaardigheden in het verbinden, worden in samenwerking met de acteur ontdekt en toegepast. Laten zien hoe: toepassen in de praktijk

Module 4 Leertraject met intervisie 
Passende communicatie in de laatste levensfase wordt in de eigen organisatie vorm en inhoud gegeven, zowel in verbinding naar de zorgvragers, naasten als collega’s. Aandacht voor het contact is onderdeel van het kwaliteitsproces. Doen in de praktijk

Presentaties/workshops
Naast bovenstaande modules bieden we ook kortere introductie bewustwordingsbijeenkomstenvan +/- 1 uur aan en zijn we regelmatig te vinden op congressen en symposia met presentaties en workshops.

E-learning
Ook is er een e-learning STEM beschikbaar! Deze kan zowel afzonderlijk als in combinatie met 1 van de modules gevolgd worden. Klik hier om naar de e-learning te gaan. 

De doelgroepen die STEM traint, coacht en begeleidt betreffen zowel de formele zorg (artsen, verpleegkundigen, geestelijk verzorgers, maatschappelijk werk, psychologen, verzorgenden) als informele zorg (vrijwilligers en mantelzorgers). 

Daarnaast heeft STEM ook een specifiek aanbod voor: 
• onderwijsinstanties
• mensen in hun laatste levensfase
• het sociaal domein 

Interesse? Weet ons te vinden!