Waarom STEM?

Leven is ook doodgaan. Denk erover, praat erover.

Dat is de boodschap die de landelijke Stichting STEM onder de aandacht wil brengen, want vroeg of laat krijgt iedereen met sterven te maken. De Stichting STEM is opgericht in september 2009 en is een initiatief van praktijkmensen uit de medische zorg. Het Transmuraal Netwerk Midden Holland is de stuwende kracht achter de stichting.

Waarom is STEM nodig?

  • De helft van de mensen die thuis wil sterven, overlijden elders
  • Mogelijkheden als terminale thuishulp en hospicezorg zijn nog onvoldoende bekend bij stervenden en hun omgeving
  • Sterven dreigt te medicaliseren waardoor het risico bestaat de regie over ons eigen bestaan kwijt te raken
  • De persoonlijke wensen van mensen in de laatste levensfase worden vaak niet besproken
  • Het bespreekbaar maken van persoonlijke wensen of praten over het doodgaan is niet eenvoudig is, vaak zelfs een taboe
  • Als mensen eerder nadenken over de dood en dit delen met naasten is het waarschijnlijker dat het einde van hun leven verloopt zoals ze graag willen wat meehelpt bij de verwerking van nabestaanden
  • Een brede maatschappelijke dialoog is nodig is om sterven een plaats in het leven te geven

Het streven van de Stichting STEM is dat sterven een volwaardige plaats heeft in het leven en in de maatschappij. STEM wil dit bereiken door:

  • Onderzoek naar wensen, behoeften en ervaringen voor en in de laatste levensfase.
  • Stimuleren van bewustwording en verbreding van de rol van medewerkers in de zorg bij ondersteuning van cliënten in de laatste levensfase en hun naasten
  • Bewustwording van wensen en behoeften in de laatste levensfase vergroten onder andere door een publiekscampagne, de website www.doodgewoonbespreekbaar.nl en andere initiatieven, zoals gespreksgroepen en publicaties.

We willen een laagdrempelig kennisplatform ontwikkelen voor ideeën en initiatieven ter verbetering van de laatste levensfase. Fondsenwerving is nodig om deze doelen te bereiken. Wilt u helpen? Neem dan contact met ons op of doneer.