Ook van STEM

  • Archetypes en doelgroeptest
    Hoort bij een eigen leefstijl, een eigen manier van omgaan met de dood? Dat is de insteek van het landelijk onderzoek van Motivaction, in opdracht van het Transmuraal Netwerk Midden Holland, naar de manier waarop mensen denken over de laatste levensfase. Het Mentality Model ® Motivaction verdeelt de Nederlandse bevolking in vijf sociale milieus die een levenshouding en waardenoriëntatie delen. Dit resulteert in vijf verschillende type mens, die ieder een eigen manier hebben in het omgaan met sterven: proactieve, onbevangene, socialen, vertrouwende en rationele. Deze doelgroepsegmentatie vormt de basis voor de producten en diensten die STEM ontwikkelt. Via 'welk type ben jij' op de website van STEM (en op www.doodgewoonbespreekbaar.nl) worden de verschillende typen weergegeven in filmpjes. Ook kan hier een test worden gedaan om er achter te komen welk type bij jou past.

  • Onderzoek TNS Nipo
    TNS Nipo heeft in opdracht van het Transmuraal Netwerk Midden Holland (een van de initiatiefnemers van Stem) een onderzoek gedaan naar de mate waarin inwoners van Midden-Holland praten en nadenken over de laatste levensfase. Conclusies uit dit onderzoek kunt u vinden onder onderzoek. 


  • Wensenboekje
    Het wensenboekje is een hulpmiddel voor mensen in hun laatste levensfasen. Hierin kunnen ze opschrijven wat ze belangrijk vinden in het leven en welke wensen en keuzes ze hebben in de tijd die hen rest. Acteur Bram van der Vlugt heeft uit handen van oncologieverpleegkundige Diana Geers het eerste exemplaar van het boekje ‘Wensen voor mijn leven in de laatste fase’ in ontvangst genomen. Het wensenboekje is te bestellen op doodgewoonbespreekbaar.nl