In de media

Publicaties van Rob Bruntink over STEM 
- 14 april 2020 - 
In de afgelopen 7 maanden is er een voor alle partijen onaangename situatie ontstaan rond de publicaties van Rob Bruntink over de zin en onzin van STEM. Het is toegespitst op de vraag of de doorvertaling van het Motivaction-onderzoek van 2008 naar mensen in de stervensfase verantwoord is. Daarover worden we het niet eens met elkaar en het lijkt er ook niet op dat we dat gaan worden. Rob vindt dat we schade aanrichten met de segmentatie, wij vinden het een behulpzaam middel. Hoewel we beiden vinden dat STEM niet wetenschappelijk is onderbouwd, trekken we daar totaal verschillende conclusies uit. 

Over deze verschillen van mening hebben wij met Rob, en met mensen om hem heen, regelmatig schriftelijk gecommuniceerd. We hebben naar ons beste weten en kunnen inhoudelijke antwoorden gegeven op de vragen die hij heeft gesteld. Daarnaast hebben we hem geïnformeerd op het moment dat we mensen van de redactie van Pallium benaderden. Dat vroeg aan onze kant wel wat mentale lenigheid, omdat de heftigheid van de kritiek ons inhoudelijk en persoonlijk niet ongemoeid heeft gelaten.  

Én we hebben ons tweemaal enorm vergist, doordat twee interne mails van ons bij hem zijn terecht gekomen. In beide situaties hebben we Rob daarvoor onze excuses aangeboden, want dat is niet hoe wij het zelf hadden willen hebben. Ook niet voor Rob, want hij vervult een belangrijke rol in de palliatieve zorg in Nederland. Net als wij. 

Vragen beantwoord ik natuurlijk met alle liefde. 

Bert Buizert - 0651924150 - bert.buizert@stichtingstem.info

Lees verder in de Blog STEM verleden-heden-toekomst van 17 april 2020. 

Meer
Stichting STEM probeert ook via diverse media aandacht te vragen voor het onderwerp sterven bespreekbaar te maken.
Aan deze pagina wordt momenteel gewerkt! Bezoek onze Facebook voor inspiratie.