Trainingen STEM

Stichting STEM biedt onderstaande trainingen aan:

Bewustwordingsbijeenkomst
Verdiepingsbijeenkomsten
Inspiratiecyclus

Stichting STEM organiseert trainingen in het thema “Leren praten over de dood” voor iedereen die te maken krijgt met palliatieve zorg. In de brochure treft u meer informatie aan over de STEM trainingen, voor wie ze bedoeld zijn en wat de kosten zijn. 

Trainingsaanbod_brochure.pdf

Voor afstemming en informatie contact met Bert Buizert, trainer, via 06-51924150.

2 verdiepingsavonden STEM – open inschrijving  


Leerdoelen:

  • actief nadenken over je eigen houding t.o.v. sterven en dood en de invloed hiervan op je zorgrelaties;
  • bevorderen van contact over sterven en dood tussen jou en je patiënten, en tussen jou en je directe collega’s;
  • met elkaar ‘eenzelfde’ taal leren spreken;
  • bevorderen van contacten met collega’s uit verschillende organisaties en uitwisselingen van best practices.

Ontmoeting 1:

  1. Kort overzicht STEM;
  2. Hoe verhoud ik me tot mijn eigen sterfelijkheid en welke invloed heeft dat op de manier waarop ik zorg verleen? Dit doen we aan de hand van een of meer bewustwordingsoefeningen die je inzicht geven in wat sterven voor jezelf betekent. Én welke invloed dat heeft op de manier waarop je zorgt voor anderen.

Ontmoeting 2:

  1. Praktische communicatie met zorgvragers (en hun naasten) en jouw collega’s, aan de hand van DVD-casuïstiek. In de uitwerking van de cases krijg je (vooral communicatie-) handvatten aangereikt om contact te maken met zorgvragers. Er wordt concreet gemaakt welke taal – lichaamshouding – benadering bij de ene mens supergoed werkt en bij de ander mens juist helemaal niet.
  2. De combinatie van je eigen voorkeuren en wat het past bij de zorgvrager, daar draait het eigenlijk om in deze training.

Doelgroep: geschikt voor alle zorgverleners

Accreditatie: 6 punten voor verpleegkundigen en verzorgenden die zijn ingeschreven bij het kwaliteitsregister van de V&VN.

Kosten: € 99,00 inclusief BTW (alle deelnemers ontvangen de STEM-waaier)

Beschrijving 2 avonden STEM.pdf

Aanmelden via: bert.buizert@stichtingstem.info