Zoek

Raad van Toezicht

Anneke Vermeer 

In de carrière van Anneke heeft palliatieve en terminale zorg steeds een grote rol gespeeld. Na haar start als wijkverpleegkundige heeft zij al in 1992 voor de Palliatieve zorg gekozen. Als mede inspirator voor de oprichting van Gouwe Zorg, later PlusZorg heeft zij de inzet van nachtzorg en 24 uurszorg bij mensen in de terminale fase georganiseerd en inhoudelijke kwaliteit gegeven. In die periode heeft de palliatieve zorg zich enorm ontwikkeld. Steeds meer kwam eigen regie van de patiënt en naasten in beeld en werd kennis ontwikkeld over hoe zorg passend bij persoonlijke wensen kan worden ingezet. In deze ontwikkeling heeft Anneke als voorzitter en deelnemer van allerlei netwerken in de palliatieve zorg, mee mogen denken.
Sinds 2014 is zij manager van Hospice IjsselThuis (www.ijsselthuis.nl) en is netwerk coördinator palliatieve zorg bij het Transmuraal Netwerk Midden Holland geweest.
Na een training bij Stem is zij geïnteresseerd geraakt in het gedachtengoed. Logisch toch, dat mensen de boodschap dat zij ongeneeslijk ziek zijn, op hun eigen wijze beleven. Het zou in deze moeilijke periode van het leven helpend zijn als alle mensen van deze diversiteit kennis zouden hebben, zowel zorgverleners als de zieke en hun naasten. Zo begrijp je elkaar beter en krijgt het gesprek meer diepgang.


John van den Hout

 

Tekst tekst tekst tekst.


Aloys ter Steege

 

Tekst tekst tekst tekst.