Zoek

Missie

Stichting STEM heeft de volgende missie:

STEM is een bewustwordingsbeweging die zich op een nuchtere, dappere, dichtbije en open manier inzet voor verbetering van de kwaliteit van de laatste levensfase en helpt toewerken naar een klimaat waarin mensen op hun eigen manier en naar eigen wensen kunnen sterven.

STEM doet -onafhankelijk en met respect voor ieders beleving- een tweeledig appèl:

a) op het brede publiek om de wensen voor de laatste levensfase te verkennen, te delen en op een eigen manier in te vullen en...

b) op professionals om op zoek te gaan naar mogelijkheden om in dialoog met elk individu de laatste levensfase tot een volwaardige en menswaardige episode te maken.

STEM biedt door middel van o.a. instrumenten en producten ondersteuning aan een ieder die zich in wil zetten voor verbetering van de laatste levensfase en het klimaat daaromheen.