Achtergrond

De Stichting STEM komt voort uit het STEM-project, één van de experimenten uit de eerste tranche van het landelijk Transitieprogramma Langdurende Zorg. Het project vindt zijn oorsprong in het Transmuraal Netwerk Midden-Holland in de regio Gouda en omstreken.

Het project beoogde in eerste instantie een bewustwordingsproces te starten onder en tussen zorgverleners en zorgvragers over de laatste levensfase en over doodgaan en dit onderwerp bespreekbaar te maken. Door het op gang brengen van een dialoog krijgt de laatste levensfase en het overlijden een volwaardige plaats in het leven en in het zorgaanbod.