Doodgewoonbespreekbaar.nl

‘Hoe wil ik leven als ik doodga? Erover praten is lastig, maar wel zinvol. Doodgewoonbespreekbaar.nl wil je hierbij helpen door kennis en ervaringen te delen.’ Dat is de achterliggende gedacht van de website. De website is voor zowel stervenden als hun omgeving. Door ervaringen en inspiratie te delen vanuit deze twee verschillende werelden, begrijpen ze elkaar beter begrijpen en raken ze gemakkelijker met elkaar in gesprek. Sterven is onlosmakelijk verbonden met leven. Doodgewoonbespreekbaar.nl draagt op een eigentijdse en open manier bij aan het streven om sterven een volwaardige plaats in het leven te geven